Badvattenkvalitet

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2008.
Senaste värdet:
5 stycken (2019).
Utgångsvärde:
3 stycken (2008).

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008 och samtliga fem redovisade badplatser i Malmö klassades år 2019 som att ha utmärkt kvalitet. Under säsongerna 2010 och 2011 togs inga prover på Sundspromenaden då området byggdes om och anpassades för att kunna vara en offentlig badplats.

Badvattenkvaliteten kontrolleras vid Malmös fem officiella strandbadplatser under badsäsongen. De strandbad där provtagning görs är Klagshamns badplats, Ribersborgs kallbadhus, Scaniabadplatsen, Sibbarps kallbadhus och Sundspromenaden. Mer information om badplatserna och provtagningen finns på Havs- och vattenmyndighetens sida "badplatsen", se länken nedan.

I Sverige som helhet är drygt 86 procent av de svenska EU-baden klassificerade som utmärkta medan drygt 5 procent är bra och nästan 2 procent är tillfredsställande. Dessa 94 procent utgör 410 klassificerade badplatser i landet.

Indikator MP.3.3.15
Senast uppdaterad: 2020-06-04