Utredningskategorier i Vattentillgångarna ska skyd

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

"Dricksvattenanvändning" - Total dricksvattenanvändning fördelat på ursprung - Datakälla: VA SYD

"Kommunfastigheternas vattenanvändning" - Total vattenanvändning för kommunfastigheterna - Datakälla: Serviceförvaltningen

"Fisk i bäckar" - Fiskinventeringar i Malmös vattendrag - Datakälla: Miljöförvaltningen

"Bottenfauna" - Undersökningar av bottenfauna i Öresund samt i Malmös vattendrag - Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund, Segeåns Vattendragsförbund, Miljöförvaltningen

Artikel
Senast uppdaterad: 2017-10-26