Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Huvudområde MP.2

Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Delområden

Senast uppdaterad: 2020-11-26