Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

21 nyckeltal utvecklas negativt

NyckeltalMPG.2.2.1
NyckeltalMPG.2.3.2
NyckeltalMPG.2.3.16
NyckeltalMPG.2.3.9
NyckeltalMPG.2.3.18
NyckeltalMPG.2.4.2
NyckeltalMPG.2.4.4
NyckeltalMPG.2.4.5
NyckeltalMPG.2.4.7
NyckeltalMPG.2.5.16
NyckeltalMPG.2.5.7
NyckeltalMPG.2.5.12
NyckeltalMPG.2.5.13
NyckeltalMPG.2.5.14
NyckeltalMPG.2.5.8
NyckeltalMPG.2.5.9
NyckeltalMPG.2.5.10
NyckeltalMPG.2.5.2
NyckeltalMPG.2.5.3
NyckeltalMPG.2.5.4
Huvudområde MPG.2
Senast uppdaterad: 2022-01-12