Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Huvudområde MPG.2
Senast uppdaterad: 2022-01-12