God vistelsemiljö för alla i Malmö

De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategorier i Goda vistelsemiljöer för al

Åtta nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Delmål MP.2.5
Senast uppdaterad: 2021-01-18