Hudcancerfall - malignt melanom

Diagnostiserade cancerfall rapporteras till cancerregistret i Sverige. Den främsta orsaken till hudcancer är solens UV-strålning med även solariernas UV-strålning har en bidragande effekt.

Antal årliga fall av malignt melanom.

Datakälla: Skånes universitetssjukhus, Tumörregistret samt
Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden 2009-2014 och Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015-2018
Trend:
Försämring Försämring sedan 1978.
Senaste värdet:
111 stycken (2018).
Utgångsvärde:
37 stycken (1978).

Kommentar

Antalet fall av malignt melanom har under de senaste fyrtio åren ökat i Malmö som i resten av landet. Efter en konstant ökning från år 2010 minskade antalet nyupptäckta fall något under de senast redovisade åren och uppgick år 2018 till 111 stycken. Alltsedan år 2014 ligger antalet nyupptäckta fall på över 100 stycken per år i Malmö. Den redovisade statistiken avser det totala antalet nya fall av cancerformen och är inte relaterat till befolkningsstorlek eller dess åldersfördelning.

Exponeringen för UV-strålning bestäms i första hand av individen själv genom levnadsvanor och attityder. Tillgången på skugga i offentliga miljöer, skolgårdar m.m. är dock viktigt att tänka på speciellt i den urbana miljön.

För två typer av hudcancer, malignt melanom och tumör i huden (främst skivepitelcancer), finns uppgifter på lokal nivå för Malmö. Den tredje och allra vanligaste hudcancertypen, basalcellscancer, är godartad och sprider sig inte till andra organ. Den ingår i rapporteringen först på senare år och redovisas endast på nationell nivå.

Indikator MP.2.5.2
Senast uppdaterad: 2020-01-13