Ljud från grannar

I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som tidigare genomfördes vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående störande ljud från grannar redovisas här.

Malmöbornas upplevelse av störande ljud från grannar

Datakälla: Region Skåne
Trend:
Försämring Försämring sedan 2004.
Senaste värdet:
37,4 % (2012).
Utgångsvärde:
47,0 % (2004).

Kommentar

Andelen Malmöbor som anser att de inte är störda av ljud från grannar minskade från 47 procent år 2004 till 37,4 procent år 2012. Andelen som störs ganska mycket eller mer än så, minskade också och uppgick år 2012 till 11,1 respektive 6,5 procent. Däremot ökade andelen som inte störs särskilt mycket från 32,5 procent till 45 procent under samma tidsperiod.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår. Den senaste enkäten som genomfördes under år 2019 var inte lika omfattande som tidigare och frågorna avseende buller ingick inte längre.

Den tidigare enkäten som genomfördes under hösten år 2012 besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av ljud från grannar i eller i närheten av bostaden har funnits med bland enkätfrågorna sedan år 2004.

Indikator MP.2.5.7
Senast uppdaterad: 2020-11-26