Rökvanor årskurs 6

Malmöelevers levnadsvanor har undersökts i olika enkätundersökningar genom åren. Uppgifterna nedan är hämtade ur Malmö stads Välfärdsredovisning 2011 samt Region Skånes folkhälsorapporter om Barn och unga i Skåne.

Rökvanor i grundskolan skolår 6.

Datakälla: Region Skåne och Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2003.
Senaste värdet:
1,6 % (2016).
Utgångsvärde:
1 % (2003).

Kommentar

Andelen barn som rökt cigaretter i årskurs 6 ökade under år 2006 och låg sedan på ungefär samma nivå till år 2012 för att sedan minska något under år 2016. Andelen pojkar och flickor som rökt har varierat under åren och år 2016 är det flest pojkar som uppger att de röker.

Siffrorna är inte helt jämförbara då både frågeställningen och svarsalternativen har ändrats lite genom åren. De två senaste undersökningarna gjordes av Region Skåne medan de tidigare gjordes av Malmö stad.

Indikator MP.2.5.4
Senast uppdaterad: 2019-09-17