Vedeldningsrök

I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som tidigare genomfördes vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av olika föroreningar och lukter. Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående vedeldningsrök redovisas här.

Malmöbornas besvär av vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden

Datakälla: Region Skåne
Trend:
Försämring Försämring sedan 2004.
Senaste värdet:
80,6 % (2012).
Utgångsvärde:
90,3 % (2004).

Kommentar

Andelen Malmöbor som anser att de inte besväras eller störs av vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden minskade från 90,3 procent år 2012 till 80,6 procent år 2012. Andelen som störs mycket ligger på samma nivå alla åren nämligen ungefär 1 procent. Däremot ökade andelen som inte störs särskilt mycket från 7,4 procent år 2004 till 16,6 procent år 2012. Även andelen som störs ganska mycket ökade något, från 1,3 till 1,8 procent, under samma tidsperiod.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår. Den senaste enkäten som genomfördes under år 2019 var inte lika omfattande som tidigare och frågorna avseende luftföroreningar ingick inte längre.

Den tidigare enkäten som genomfördes under hösten år 2012 besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden har funnits med bland enkätfrågorna sedan år 2004.

Nyckeltal MPG.2.5.9
Senast uppdaterad: 2020-11-26