Hållbar stadsutveckling

Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som motor inom detta område.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Byggnadscertifiering

IndikatorMP.2.1.5

Antal certifierade byggnader i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2010
Senaste värdet: 88 stycken2019

"Hållbar stadsutveckling-besök"

IndikatorMP.2.1.2

Antal guidade besökare med hållbar stadsutveckling som syfte för sitt besök.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 1637 stycken2018

Kompletterande nyckeltal

Aktuell Hållbarhets kommunranking

Kompletterande indikatorMP.2.1.3

Placering i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2009
Senaste värdet: 7 placering2020

Bäst att leva

Kompletterande indikatorMP.2.1.4

Placering i tidningen Fokus årliga kommunranking

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2009
Senaste värdet: 244 placering2020
Senast uppdaterad: 2020-06-15