Byggnadscertifiering

Sweden Green Building Council sammanställer information om certifierade byggnader enligt systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Statistik för byggnader inom Malmö stads geografiska område har sammanställts här.

Antal certifierade byggnader i Malmö

Datakälla: Sweden Green Building Council
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010.
Senaste värdet:
54 stycken (2020).
Utgångsvärde:
1 stycken (2010).

Kommentar

Antalet byggnader som certifieras enligt de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ökar i Malmö. Under senare år är det mest certifieringar enligt systemen Miljöbyggnad och GreenBuilding som skett i Malmö. År 2019 certifierades ett stort antal småhus enligt GreenBuilding.

För mer information om vad varje certifiering innebär hänvisas till SGBC:s hemsida.

Nyckeltal MP.2.1.5
Senast uppdaterad: 2021-07-13