Studiebesök på temat hållbar stadsutveckling

Studiebesökssamordningen inom Malmö stad sammanställer uppgifter om studiebesök där olika förvaltningar inom den kommunala organisationen är engagerade.

Antal guidade besökare med hållbar stadsutveckling som syfte för sitt besök.

Datakälla: Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen
Trend:
Försämring Försämring sedan 2005.
Senaste värdet:
57 stycken (2020).
Utgångsvärde:
1575 stycken (2005).

Kommentar

Under år 2020 hann bara fem grupper med 57 deltagare guidas innan studiebesöksverksamheten stängdes ned på grund av coronapandemin. Antalet besökare, som ville studera hållbar stadsutveckling i Malmö, uppgick till nästan 750 året innan. År 2019 var därmed det åttonde året med färre än 1500 besökare sedan redovisningen startade år 2005. Sju av åren sedan 2005 har besökarna varit fler är 1500 och två av dessa låg besökarantalet kring 3000.

Efterfrågan på att besöka Malmö och ta del av kommunens arbetssätt, erfarenheter och framgångsfaktorer är stor och studiebesökssamordnare finns för att underlätta arbetet. I statistiken ingår enbart de studiebesök som förvaltningar i Malmö stad är inblandade i. Den redovisade statistiken ovan avser endast studiebesök med hållbar stadsutveckling som syfte för besöket. Malmö stad tar därutöver emot många studiebesök med annat syfte för besöket.

Det stora antalet studiebesök år 2009 berodde på den ökade efterfrågan i samband med COP 15 mötet i Köpenhamn. Under år 2012 ökade antalet guidade besökare med hållbar stadsutveckling som studiebesökssyfte med 140 procent jämfört med året innan. Statistiken är dock inte helt jämförbar då den centrala studiebesökssamordningen, som startade år 2012, sammanställer statistik från flera förvaltningar. Mellan år 2005 och 2010 sammanställde Miljöförvaltningen endast uppgifter på studiebesök som arrangerats av förvaltningen.

Den redovisade statistiken visar endast de besök som förmedlas via den centrala studiebesöksverksamheten. Många studiebesök går även direkt till en förvaltning eller en kontakt inom Malmö stad, vilket då inte kommer med i denna statistik. Studiebesök som helt tas omhand av privata aktörer ingår inte heller i statistiken.

Indikator MP.2.1.2
Senast uppdaterad: 2021-04-19