"Hållbar stadsutveckling-besök"

Studiebesökssamordningen inom Malmö stad sammanställer uppgifter om studiebesök där olika förvaltningar inom den kommunala organisationen är engagerade.

Antal guidade besökare med hållbar stadsutveckling som syfte för sitt besök.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2005

1575

1

2006

1142

2

2007

1379

3

2008

1334

4

2009

2286

5

2010

1208

6

2011

1348

7

2012

3243

8

2013

2924

9

2014

2110

10

2015

1782

11

2016

1017

12

2017

577

13

2018

1637

14

2019

742

Datakälla: Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen

Kommentar

Antalet besökare, som ville studera hållbar stadsutveckling i Malmö, uppgick till nästan 750 under år 2019. Året var därmed det åttonde året med färre än 1500 besökare sedan redovisningen startade år 2005. Sju av åren sedan 2005 har besökarna varit fler är 1500 och två av dessa låg besökarantalet kring 3000.

Efterfrågan på att besöka Malmö och ta del av kommunens arbetssätt, erfarenheter och framgångsfaktorer är stor och studiebesökssamordnare finns för att underlätta arbetet. I statistiken ingår enbart de studiebesök som förvaltningar i Malmö stad är inblandade i. Den redovisade statistiken ovan avser endast studiebesök med hållbar stadsutveckling som syfte för besöket. Malmö stad tar därutöver emot många studiebesök med annat syfte för besöket.

Det stora antalet studiebesök år 2009 berodde på den ökade efterfrågan i samband med COP 15 mötet i Köpenhamn. Under år 2012 ökade antalet guidade besökare med hållbar stadsutveckling som studiebesökssyfte med 140 procent jämfört med året innan. Statistiken är dock inte helt jämförbar då den centrala studiebesökssamordningen, som startade år 2012, sammanställer statistik från flera förvaltningar. Mellan år 2005 och 2010 sammanställde Miljöförvaltningen endast uppgifter på studiebesök som arrangerats av förvaltningen.

Den redovisade statistiken visar endast de besök som förmedlas via den centrala studiebesöksverksamheten. Många studiebesök går även direkt till en förvaltning eller en kontakt inom Malmö stad, vilket då inte kommer med i denna statistik. Studiebesök som helt tas omhand av privata aktörer ingår inte heller i statistiken.

Indikator MP.2.1.2
Senast uppdaterad: 2020-10-05