"Sveriges miljöbästa kommun"

Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför årligen en rankning av Sveriges kommuner utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning

Datakälla: Tidningen Aktuell Hållbarhet
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2009.
Senaste värdet:
1 placering (2021).
Utgångsvärde:
4 placering (2009).

Kommentar

Malmö placerade sig på första plats i den senaste rankningen efter att år 2020 ha hamnat på plats 7. De föregående fem åren hamnade Malmö mellan plats 15 och 44. Under de sex första åren då rankingen utfördes var Malmö på första plats tre gånger, på tredje plats två gånger samt på fjärde plats en gång.

De källor som Aktuell Hållbarhet använder för sin rankning ändras år från år. I år ingår tidningens egna enkät som kommunerna besvarar samt externa uppgifter och statistik från bland annat Avfall Sverige, Djurens rätt, Kolada, SCB och Vattenmyndigheten. Dessutom ingår även detta år en del med klimatdata där kommunernas utsläppsnivåer mäts samt även förändringstakten avseende växthusgaser och koldioxid, med hjälp av klimatstatistik från Naturvårdsverket och SCB.

Kompletterande indikator MP.2.1.3
Senast uppdaterad: 2021-07-13