Aktuell Hållbarhets kommunranking

Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför årligen en ranking av Sveriges kommuner utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking

Datakälla: Tidningen Aktuell Hållbarhet
Trend:
Försämring Försämring sedan 2009.
Senaste värdet:
7 placering (2020).
Utgångsvärde:
4 placering (2009).

Kommentar

Malmö stad steg i den senaste rankingen till plats 7 efter att år 2019 ha hamnat på plats 22. De föregående fyra åren hamnade Malmö mellan plats 15 och 44. Under de sex första åren då rankingen utfördes var Malmö på första plats tre gånger, på tredje plats två gånger samt på fjärde plats en gång.

De källor som Aktuell Hållbarhet använder för sin ranking ändras år från år. I år ingår tidningens egna enkät som kommunerna besvarar samt externa uppgifter från Boverkets och länsstyrelsernas miljömålsenkät, Svenskt Vatten, Kolada RKA, Ekomatcentrum, Håll Sverige rent, Miljöfordon Sverige, SKL Företagsklimat, SCB, Avfall Sverige, Vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket. Dessutom ingår detta år en ny del med klimatdata där kommunernas utsläppsnivåer mäts samt även förändringstakten avseende växthusgaser och koldioxid, med hjälp av klimatstatistik från Naturvårdsverket och SCB.

Kompletterande indikator MP.2.1.3
Senast uppdaterad: 2020-05-14