Staden ska bli renare och tystare

Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. I Malmö ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.

Målstatus: Målet bedöms delvis vara uppnått Målet bedöms delvis vara uppnått

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategorier i Staden ska bli renare och tystare

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Delmål MP.2.3
Senast uppdaterad: 2021-07-16