Utredningskategorier i Staden ska bli renare och tystare

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

"Klagomål på buller" - Antal klagomål avseende bullerstörningar - Datakälla: Miljöförvaltningen och Gatukontoret

"Ljudnivå utomhus" - Antal/andel km2 med ljudnivå lägre än 50 dBA - Datakälla: Miljöförvaltningen

"Bilkörfältareal" - Total areal bilkörfält per invånare - Datakälla: Gatukontoret

"Biltrafikarbete" - Biltrafikarbete per areal biltrafikfält - Datakälla: Gatukontoret

Artikel
Senast uppdaterad: 2018-10-03