Resurserna ska användas smartare

Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Invånartäthet

IndikatorMP.2.2.3

Invånartäthet i kommunens tätorter

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3874 Inv/km²2018

Närhet till livsmedelsbutik

IndikatorMP.2.2.1

Andel av befolkningen med tillgång till livsmedelsbutik inom olika avstånd.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 70 %2011

Närhet till grön- och blåområden

IndikatorMP.2.2.2

Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden inom 300 meter från bostaden.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 95 %2015

Närhet till park

IndikatorMP.2.2.4

Andel av befolkningen med tillgång till park

Artiklar

Utredningskategorier i Resurserna ska användas sma

Sex nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Senast uppdaterad: 2020-05-13