Närhet till livsmedelsbutik

Uppgifter på kommuninvånares tillgänglighet till livsmedelsbutiker har tagits fram av SCB för år 2001 , 2006 och 2011.

Andel av befolkningen med tillgång till livsmedelsbutik inom olika avstånd.

Datakälla: SCB och Trafikanalys
Trend:
Försämring Försämring sedan 2001.
Senaste värdet:
70 % (2011).
Utgångsvärde:
70 % (2001).

Kommentar

Tillgängligheten till livsmedelsbutik inom 300 och 600 meter har båda minskat i Malmö mellan år 2001 och 2011. Statistiken har inte uppdaterats på senare år.

Statistiken redovisas på Trafikanalys Målportal och är bland annat baserad på Nationella VägDataBasen.

Indikator MP.2.2.1
Senast uppdaterad: 2020-10-02