Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Huvudområde SE.7

Natur och odling

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Status: Tillståndet för området kan ej bedömas Tillståndet för området kan ej bedömas
Senast uppdaterad: 2020-10-06