Fisk i vattendrag

Inventering av fisk genomförs av olika organisationer i vattendrag kring Malmö. Här redovisas de elfiskeinventeringar som gjorts på uppdrag av Miljöförvaltningen.

Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000.
Senaste värdet:
3 arter (2016).
Utgångsvärde:
5 arter (2000).

Kommentar

Antalet arter i de inventerade vattendragen varierar under den redovisade tidsperioden. Det största antalet fiskarter på en inventeringslokal uppvisar totalt sett en minskning sedan år 2000. Arter som förekom vid den senaste inventeringen, på någon av lokalerna, var öring, grönling, skrubbskädda, småspigg och ål. Dessutom fångades även signalkräfta.

Elfiskeundersökningarna utförs vid åtta lokaler i vattendragen kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de östra delarna av kommunen. Två lokaler finns i Sege å som på vissa ställen rinner längs kommungränsen. En lokal finns i Oxiediket som rinner i kommunens sydöstra del vid Oxie. Både Risebergabäcken och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt utlopp vid Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna finns i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Nyckeltal SE.7.3.2
Senast uppdaterad: 2019-12-03