Råka och skrattmås

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av råka och skrattmås

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening
Senaste värdet:
1757 par (2019).
Utgångsvärde:
331 par (1989).

Kommentar

Antalet häckande par av råka har legat kring 1600 par alltsedan år 2003. Uppgifterna avser antalet par i hela kommunen. Råkorna inventerades endast en gång före år 1997.

Däremot har antalet häckande par av skrattmås minskat. Statistiken avser endast hamnområdena men arten har inte häckat i andra delar av kommunen under dessa år. Skrattmåsen har dock inte inventerats varje år sedan år 2011.

Nyckeltal SE.7.3.5
Senast uppdaterad: 2020-05-07