Trafik

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Alla nyckeltal

NyckeltalSE.4.1.1
NyckeltalSE.4.1.2
NyckeltalSE.4.2.1
NyckeltalSE.4.2.5
NyckeltalSE.4.3.1
NyckeltalSE.4.3.2
NyckeltalSE.4.3.3
NyckeltalSE.4.3.4
NyckeltalSE.4.3.5
NyckeltalSE.4.4.1
NyckeltalSE.4.4.2
Huvudområde SE.4
Senast uppdaterad: 2021-11-18