Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Delområde SE.4.4

Cykling

Uppgifter på cykelbanors och bilvägars längd i Malmö sammanställs årligen. Även cykeltrafikens utveckling i centrala Malmö jämfört med Malmös befolkningsutveckling redovisas.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Senast uppdaterad: 2020-03-26