Cykelbanor och bilvägar

Gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem och Stadsbyggnadskontoret.

Total längd på cykelbanor och vägar

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
521 km (2019).
Utgångsvärde:
300 km (2000).

Kommentar

Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2019 ökade cykelbanornas längd med 6 km medan bilvägarnas längd ökade med 2 km. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med drygt 220 km under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd ökat med drygt 440 km.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år 2011 har det mestadels byggts mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat.

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.

Indikator SE.4.4.1
Senast uppdaterad: 2020-03-11