Cykelbanor och bilvägar

Gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem och Stadsbyggnadskontoret.

Total längd på cykelbanor och vägar

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
526 km (2020).
Utgångsvärde:
300 km (2000).

Kommentar

Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2020 ökade cykelbanornas längd med 4,6 km medan bilvägarnas längd i princip inte ökade alls. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med drygt 220 km under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd ökat med drygt 440 km.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år 2011 har det mestadels byggts mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat. Alltsedan år 2015 har utbyggnadstakten avseende cykelbanor legat på mellan 4 och 6 km per år.

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.

Nyckeltal SE.4.4.1
Senast uppdaterad: 2021-02-20