Cykeltrafikutveckling

Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014, 2016 och 2018.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2003.
Senaste värdet:
187 Index (2019).
Utgångsvärde:
100 Index (2003).

Kommentar

Under år 2019 ökade cykeltrafiken återigen i de centrala delarna och sedan år 2003 har cykeltrafiken i centrala Malmö ökat med nästan 90 procent medan befolkningen under samma tid ökat med 29 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men sedan år 2007 har utvecklingen av cykeltrafiken skett i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Nyckeltal SE.4.4.2
Senast uppdaterad: 2020-03-26