Körsträckor och bilinnehav

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil körsträcka per person är sträckan år 2019 knappt 470 mil, det vill säga ungefär lika lång som den var det första redovisade året 1999. Däremot har körsträckan per bil minskat med nästan 150 mil mellan år 1999 och 2019 till drygt 1050 mil. Totalt sett visar bilinnehavet i Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per tusen invånare år 1974 till drygt 350 stycken år 2019 men det har både ökat och minskat under perioden. De senaste nio åren har bilinnehavet inte ändrats så mycket utan ligger på mellan 350 och 365 stycken per tusen invånare.

I Malmös miljömål framhålls att en minskning av bilberoendet är viktigt för att kunna få en renare och tystare stad. Stora minskningar av både körsträckor och bilinnehav behövs för att uppnå detta.

Då körsträckorna ligger på ungefär samma nivå som på slutet av 90-talet och bilinnehavet sakta har ökat sedan 70-talets mitt, bedöms tillståndet på fokusområdet "körsträckor och bilinnehav" som övervägande dåligt.

Delområde SE.4.1
Senast uppdaterad: 2021-07-15