Drivmedelstyper i fordonsflottan

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i Malmö med avseende på drivmedel

Datakälla: Trafikanalys
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010.
Senaste värdet:
9,77 % (2019).
Utgångsvärde:
7,67 % (2010).

Kommentar

Andelen personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, är endast lite högre år 2019 jämfört med år 2010. År 2011 minskade andelen för att sedan kontinuerligt öka något varje år och uppgår år 2019 till 9,8 %. Andelen dieseldrivna fordon har alltsedan år 2011 ökat till stor del på bekostnad av de bensindrivna så att 29,3 % nu är dieseldrivna och 60,9 % är bensindrivna.

Indikator SE.4.2.2
Senast uppdaterad: 2020-04-24