Drivmedelstyper i nybilsregistreringen

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i nybilsregistreringen i Malmö med avseende på drivmedel

Datakälla: Trafikanalys
Trend:
Försämring Försämring sedan 2010.
Senaste värdet:
14,27 % (2019).
Utgångsvärde:
15,87 % (2010).

Kommentar

Andelen personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, har totalt sett minskat något mellan år 2010 och 2019, från 15,9 till 14,3 procent. Den största minskningen skedde mellan år 2010 och 2012, från 15,9 till 5,3 procent. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drivs med gas. Däremot har andelen elbilar samt el- och laddhybrider ökat något de senaste åren och speciellt under år 2019 ökade andelen elbilar och el- och laddhybrider från 6,3 till 12,1 procent.

Bensinfordon ökar sin andel av nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från 39 till 50 procent. För de dieseldrivna fordonen kan en minskande trend ses sedan år 2012 och deras andel uppgår år 2019 till ungefär 36 procent.

Indikator SE.4.2.4
Senast uppdaterad: 2020-04-24