Drivmedelstyper i nybilsregistreringen

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i nybilsregistreringen i Malmö med avseende på drivmedel

Rad-id Bränsletyp Senaste värdet (%) Datum

0

Bensin

 41,63

2020

1

Diesel

 31,46

2020

2

Totalt

 26,91

2020

3

Laddhybrider

 14,87

2020

4

El

 7,06

2020

5

Elhybrider

 3,92

2020

6

El- och laddhybrider

 1,48

2012

7

Gas

 1,04

2020

8

Övriga

 0,02

2020

9

Etanol

 0,01

2020

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2020 till 26,9 procent i Malmö. Detta är 12,6 procentenheter högre jämfört med år 2010 och den klart högsta andelen för hela den redovisade tidsperioden. Mellan år 2010 och 2013 minskade andelen som drevs av annat än bensin och diesel, från 15,9 till 5,1 procent. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drivs med gas. Däremot har andelen elbilar samt el- och laddhybrider ökat något de senaste åren och speciellt under år 2020 ökade andelen elbilar till att vara 7 procent och el- och laddhybrider till 15 procent.

Bensinfordon ökar sin andel av nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från 39 till 41,6 procent. Många av åren har bensinfordonsandelen legat kring 40 procent men under år 2018 och 2019 var andelen drygt 50 procent. För de dieseldrivna fordonen kan en minskande trend ses sedan år 2012 och deras andel uppgår år 2020 till ungefär 31 procent.

Nyckeltal SE.4.2.4
Senast uppdaterad: 2021-07-16