Miljöbilar i nybilsregistreringen

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen i Malmö

Datakälla: Trafikanalys
Trend:
Försämring Försämring sedan 2011.
Senaste värdet:
15,1954 % (2017).
Utgångsvärde:
35,0381 % (2011).

Kommentar

Andelen miljöbilar som nybilsregistrerades på ägare i Malmö ökade något ytterligare under år 2017 och uppgår till 15 %. Miljöbilsdefinitionen skärptes den 1 januari 2013 vilket ger upphov till den stora minskningen år 2013.

Införandet av bonus-malus den 1 juli 2018 innebär att miljöbilsklassificeringen MB2013 inte används längre. Därigenom registreras inte miljöbilar i vägtrafikregistret längre och antal nyregistrerade miljöbilar kan ej uppdateras.

Nyckeltal SE.4.2.3
Senast uppdaterad: 2019-10-02