Bil, moped och cykel

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar, mopeder och cyklar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Datakälla: Gatukontoret
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2003.
Senaste värdet:
157470 stycken (2019).
Utgångsvärde:
84200 stycken (2003).

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar och mopeder vid Centrala snittet, Kanalbrosnittet och Västra Hamnensnittet. Den visar på en total ökning av cykel- och mopedtrafiken vid dessa tre mätsnitt i Malmö.

Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under perioden 2003-2019 även om en liten ökning kan ses under de senaste fem åren. Moped- och cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2019 en ökande trend. Kanalbrosnittet uppvisar en minskande biltrafik med ett högsta värde år 2007 och det lägsta år 2019. I kanalbrosnittet ökar moped- och cykeltrafiken totalt sett även om nedgångar uppträder vissa år. I Västra Hamnensnittet var biltrafiken som högst år 2008 för att därefter minska och sedan återigen öka något de senaste åren. Moped- och cykeltrafiken i Västra Hamnensnittet visar på en ökande trend från år 2003 till 2019.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (centralsnittet).

Indikator SE.4.3.5
Senast uppdaterad: 2020-03-13