Vattenförbrukning per invånare

Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (m³/person)

0

Industri

2005

15,86

1

Industri

2006

17,36

2

Industri

2007

16,11

3

Industri

2008

15,13

4

Industri

2009

13,86

5

Industri

2010

15,37

6

Industri

2011

15,96

7

Industri

2012

15,09

8

Industri

2013

15,07

9

Industri

2014

15,18

10

Industri

2015

14,61

11

Industri

2016

14,90

12

Industri

2017

14,97

13

Industri

2018

14,61

14

Industri

2019

13,73

15

Industri

2020

12,96

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Vattenförbrukningen per invånare minskade med drygt 1000 liter under år 2020 och uppgår nu till 74,9 kubikmeter per person och år. Sedan år 2006, då förbrukningen var som högst under den redovisade perioden, har vattenförbrukningen per person minskat med 16 kubikmeter. Malmös befolkningsökning har alltsedan år 2004 varit kraftig och uppgått till ungefär 5000 personer årligen vilket bidrar till minskningen.

Den redovisade statistiken avser den förbrukning som debiteras VA SYDs kunder. Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Nyckeltal SE.6.4.6
Senast uppdaterad: 2021-04-29