Vattenförbrukning per invånare

Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (m³/person)

0

Offentlig

2005

5,83

1

Offentlig

2006

5,54

2

Offentlig

2007

6,27

3

Offentlig

2008

6,19

4

Offentlig

2009

6,15

5

Offentlig

2010

5,26

6

Offentlig

2011

4,55

7

Offentlig

2012

4,74

8

Offentlig

2013

5,14

9

Offentlig

2014

5,06

10

Offentlig

2015

5,40

11

Offentlig

2016

4,73

12

Offentlig

2017

5,14

13

Offentlig

2018

5,22

14

Offentlig

2019

5,53

15

Offentlig

2020

4,54

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Vattenförbrukningen per invånare minskade med drygt 1000 liter under år 2020 och uppgår nu till 74,9 kubikmeter per person och år. Sedan år 2006, då förbrukningen var som högst under den redovisade perioden, har vattenförbrukningen per person minskat med 16 kubikmeter. Malmös befolkningsökning har alltsedan år 2004 varit kraftig och uppgått till ungefär 5000 personer årligen vilket bidrar till minskningen.

Den redovisade statistiken avser den förbrukning som debiteras VA SYDs kunder. Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Nyckeltal SE.6.4.6
Senast uppdaterad: 2021-04-29