Vattenförbrukning per invånare

Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (m³/person)

0

Totalt

2005

89,43

1

Totalt

2006

90,95

2

Totalt

2007

89,40

3

Totalt

2008

86,46

4

Totalt

2009

80,78

5

Totalt

2010

82,40

6

Totalt

2011

82,70

7

Totalt

2012

79,70

8

Totalt

2013

80,58

9

Totalt

2014

79,18

10

Totalt

2015

79,55

11

Totalt

2016

78,51

12

Totalt

2017

78,37

13

Totalt

2018

76,61

14

Totalt

2019

75,43

15

Totalt

2020

74,88

16

Hushåll

2005

67,75

17

Hushåll

2006

68,06

18

Hushåll

2007

67,03

19

Hushåll

2008

65,13

20

Hushåll

2009

60,76

21

Hushåll

2010

61,77

22

Hushåll

2011

62,19

23

Hushåll

2012

59,87

24

Hushåll

2013

60,37

25

Hushåll

2014

58,94

26

Hushåll

2015

59,53

27

Hushåll

2016

58,87

28

Hushåll

2017

58,25

29

Hushåll

2018

56,79

30

Hushåll

2019

56,18

31

Hushåll

2020

57,38

32

Industri

2005

15,86

33

Industri

2006

17,36

34

Industri

2007

16,11

35

Industri

2008

15,13

36

Industri

2009

13,86

37

Industri

2010

15,37

38

Industri

2011

15,96

39

Industri

2012

15,09

40

Industri

2013

15,07

41

Industri

2014

15,18

42

Industri

2015

14,61

43

Industri

2016

14,90

44

Industri

2017

14,97

45

Industri

2018

14,61

46

Industri

2019

13,73

47

Industri

2020

12,96

48

Offentlig

2005

5,83

49

Offentlig

2006

5,54

50

Offentlig

2007

6,27

51

Offentlig

2008

6,19

52

Offentlig

2009

6,15

53

Offentlig

2010

5,26

54

Offentlig

2011

4,55

55

Offentlig

2012

4,74

56

Offentlig

2013

5,14

57

Offentlig

2014

5,06

58

Offentlig

2015

5,40

59

Offentlig

2016

4,73

60

Offentlig

2017

5,14

61

Offentlig

2018

5,22

62

Offentlig

2019

5,53

63

Offentlig

2020

4,54

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Vattenförbrukningen per invånare minskade med drygt 1000 liter under år 2020 och uppgår nu till 74,9 kubikmeter per person och år. Sedan år 2006, då förbrukningen var som högst under den redovisade perioden, har vattenförbrukningen per person minskat med 16 kubikmeter. Malmös befolkningsökning har alltsedan år 2004 varit kraftig och uppgått till ungefär 5000 personer årligen vilket bidrar till minskningen.

Den redovisade statistiken avser den förbrukning som debiteras VA SYDs kunder. Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Nyckeltal SE.6.4.6
Senast uppdaterad: 2021-04-29