Vattenförbrukning

Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2005.
Senaste värdet:
26,0 Mm³ (2019).
Utgångsvärde:
24,3 Mm³ (2005).

Kommentar

Den debiterade vattenförbrukningen för hela Malmö ligger kring 25 miljoner kubikmeter per år och förändras inte så mycket år från år. Den totala vattenförbrukningen för de tre sektorerna har dock ökat lite under de senaste åren. År 2017 var den som högst på 26,1 miljoner kubikmeter men minskade något under de följande två åren och uppgick år 2019 till 26 miljoner kubikmeter vilket var den tredje högsta förbrukningen under den redovisade perioden.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Indikator SE.6.4.2
Senast uppdaterad: 2020-02-26