Vattenförbrukning

Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2005.
Senaste värdet:
26,05 Mm³ (2020).
Utgångsvärde:
24,26 Mm³ (2005).

Kommentar

Den debiterade vattenförbrukningen för hela Malmö har sedan år 2015 legat kring 26 miljoner kubikmeter per år. År 2017 var den som högst på 26,15 miljoner kubikmeter men minskade något under de följande två åren för att öka igen år 2020 till 26,05 miljoner kubikmeter vilket var den näst högsta förbrukningen under den redovisade perioden. Mellan år 2005 och 2014 var den totala vattenförbrukningen för de tre sektorerna något lägre och uppgick till ungefär 25 miljoner kubikmeter per år.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Nyckeltal SE.6.4.2
Senast uppdaterad: 2021-02-13