Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Delområde SE.6.2

Utsläpp till vatten

Beräkningar av näringsämnestillförseln till Öresund från olika källor görs årligen och visas här. Även utsläppen av orenat avloppsvatten, antalet oljeutsläpp i Malmös vattenområde samt marint mikroskräp kring Skåne redovisas.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Nyckeltal

Senast uppdaterad: 2020-09-08