Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

Nyckeltal SE.6.2.6

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
13,6 ton (2020)
Utgångsvärde:
41 ton (1990)

Kommentar

Totalt släpptes knappt 14 ton fosfor ut från avloppsreningsverken i Malmö år 2020. Sedan år 2000 har de totala utsläppen legat på mellan 9 och 16 ton. I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet ovan.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Senast uppdaterad: 2021-04-07