Bräddningar

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Rad-id Bräddning Senaste värdet (m³) Datum

0

Limhamns hamn

 4793,0

2020

1

Sibbarp

 2755,0

2020

2

Inre kanaler

 32846

2020

3

Malmö Hamn

 52537

2020

4

Sege kanal

 184,00

2020

5

Risebergabäcken

 1973,0

2020

6

Totalt

 95088

2020

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten ökade något under år 2020 jämfört med året innan och uppgick till drygt 95 000 kubikmeter vilket var den näst lägsta volymen under den redovisade perioden från år 1995. Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.

Nyckeltal SE.6.2.7
Senast uppdaterad: 2021-04-07