Gå direkt till sidans innehåll

Fosforutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE.6.2.12

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Sege å

1999

7,60

1

Sege å

2000

8,90

2

Sege å

2001

4,20

3

Sege å

2002

12,2

4

Sege å

2003

4,70

5

Sege å

2004

11,5

6

Sege å

2005

5,90

7

Sege å

2006

9,00

8

Sege å

2007

15,5

9

Sege å

2008

7,20

10

Sege å

2009

4,10

11

Sege å

2010

11,2

12

Sege å

2011

11,9

13

Sege å

2012

7,10

14

Sege å

2013

3,70

15

Sege å

2014

6,70

16

Sege å

2015

6,20

17

Sege å

2016

4,20

18

Sege å

2017

6,30

19

Sege å

2018

4,60

20

Sege å

2019

7,70

21

Sege å

2020

6,10

22

Tygelsjöbäcken

1999

1,00

23

Tygelsjöbäcken

2000

0,59

24

Tygelsjöbäcken

2001

0,67

25

Tygelsjöbäcken

2002

0,83

26

Tygelsjöbäcken

2003

0,57

27

Tygelsjöbäcken

2004

0,77

28

Tygelsjöbäcken

2005

0,67

29

Tygelsjöbäcken

2006

0,91

30

Tygelsjöbäcken

2007

1,01

31

Tygelsjöbäcken

2008

0,70

32

Tygelsjöbäcken

2009

0,44

33

Tygelsjöbäcken

2010

0,60

34

Tygelsjöbäcken

2011

0,71

35

Tygelsjöbäcken

2012

0,36

36

Tygelsjöbäcken

2013

0,41

37

Tygelsjöbäcken

2014

0,60

38

Tygelsjöbäcken

2015

0,52

39

Tygelsjöbäcken

2016

0,51

40

Tygelsjöbäcken

2017

0,53

41

Tygelsjöbäcken

2018

0,38

42

Tygelsjöbäcken

2019

0,67

43

Tygelsjöbäcken

2020

0,33

44

Skumparpsdiket

1999

0,21

45

Skumparpsdiket

2000

0,17

46

Skumparpsdiket

2001

0,22

47

Skumparpsdiket

2002

0,23

48

Skumparpsdiket

2003

0,11

49

Skumparpsdiket

2004

0,31

50

Skumparpsdiket

2005

0,28

51

Skumparpsdiket

2006

0,32

52

Skumparpsdiket

2007

0,22

53

Skumparpsdiket

2008

0,15

54

Skumparpsdiket

2009

0,056

55

Skumparpsdiket

2010

0,18

56

Skumparpsdiket

2011

0,16

57

Skumparpsdiket

2012

0,074

58

Skumparpsdiket

2013

0,12

59

Skumparpsdiket

2014

0,16

60

Skumparpsdiket

2015

0,11

61

Skumparpsdiket

2016

0,14

62

Skumparpsdiket

2017

0,11

63

Skumparpsdiket

2018

0,055

64

Skumparpsdiket

2019

0,085

65

Skumparpsdiket

2020

0,056

66

Bunkeflodiket

1999

0,11

67

Bunkeflodiket

2000

0,043

68

Bunkeflodiket

2001

0,034

69

Bunkeflodiket

2002

0,089

70

Bunkeflodiket

2003

0,050

71

Bunkeflodiket

2004

0,100

72

Bunkeflodiket

2005

0,050

73

Bunkeflodiket

2006

0,072

74

Bunkeflodiket

2007

0,070

75

Bunkeflodiket

2008

0,057

76

Bunkeflodiket

2009

0,100

77

Bunkeflodiket

2010

0,074

78

Bunkeflodiket

2011

0,054

79

Bunkeflodiket

2012

0,026

80

Bunkeflodiket

2013

0,036

81

Bunkeflodiket

2014

0,021

82

Bunkeflodiket

2015

0,023

83

Bunkeflodiket

2016

0,0100

84

Bunkeflodiket

2017

0,023

85

Bunkeflodiket

2018

0,0091

86

Bunkeflodiket

2019

0,0061

87

Bunkeflodiket

2020

0,0038

88

Totalt

1999

8,92

89

Totalt

2000

9,70

90

Totalt

2001

5,12

91

Totalt

2002

13,3

92

Totalt

2003

5,43

93

Totalt

2004

12,7

94

Totalt

2005

6,89

95

Totalt

2006

10,3

96

Totalt

2007

16,8

97

Totalt

2008

8,11

98

Totalt

2009

4,70

99

Totalt

2010

12,1

100

Totalt

2011

12,8

101

Totalt

2012

7,56

102

Totalt

2013

4,27

103

Totalt

2014

7,48

104

Totalt

2015

6,86

105

Totalt

2016

4,86

106

Totalt

2017

6,96

107

Totalt

2018

5,04

108

Totalt

2019

8,46

109

Totalt

2020

6,49

Kommentar

Fosfortransporten via de fyra vattendragen låg år 2020 samtliga under respektive medelvärde för perioden 1999-2019. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Senast uppdaterad: 2021-05-27