Vattenstatus

Vattenmyndighetens klassning av de vattenförekomster som berör Malmö redovisas här. Även Havs- och vattenmyndighetens klassning av badplatser i Malmö finns sammanställt.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Ekologisk vattenstatus

IndikatorSE.6.1.1

Ekologisk status för kommunens vattenförekomster

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 0 stycken2016

Kemisk vattenstatus

IndikatorSE.6.1.2

Kemisk status för kommunens vattenförekomster

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 0 stycken2016

Badvattenkvalitet

IndikatorSE.6.1.3

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 5 stycken2019
Senast uppdaterad: 2020-06-04
Huvudområden