Förnybara energikällor

Produktionen av energi från förnybara energikällor inom Malmös geografiska område sammanställs och redovisas här. Dessutom finns även uppgifter på återvunnen energi inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

IndikatorSE.3.2.1

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 349800 MWh2018

Förnybar och återvunnen energi

IndikatorSE.3.2.2

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 1584 GWh2018

Förnybar andel

IndikatorSE.3.2.3

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total användning

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 24,9 %2017

Fjärrvärmens fossilinnehåll

IndikatorSE.3.2.4

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 33 %2018
Senast uppdaterad: 2019-09-06
Huvudområden