Miljötillståndet i Malmö

Här beskrivs miljötillståndet inom olika områden utifrån den statistik och information som finns att tillgå på lokal nivå.

Välj tema

Projekt SE
Senast uppdaterad: 2022-01-19