Luft

Luftens kvalitet påverkar i hög grad omgivningen och människors hälsa. Dålig luftkvalitet kan även ge upphov till skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial.

Huvudområde SE.2
Senast uppdaterad: 2021-12-16