Avfallsmängder

Statistik avseende insamlade mängder av olika typer av avfall sammanställs av VA SYD som har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Hushållsavfall per invånare

IndikatorSE.11.1.1

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 468 kg/person2019

Hushållsavfall

IndikatorSE.11.1.2

Total mängd insamlat hushållsavfall

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 161 kton2019

Restavfall per invånare

IndikatorSE.11.1.3

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 191,5 kg/person2019

Restavfall

IndikatorSE.11.1.4

Total mängd insamlat restavfall

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 65,9 kton2019

Farligt avfall per invånare

IndikatorSE.11.1.5

Total mängd insamlat farligt avfall per invånare

Senaste värdet: 1,002 kg/person2019

Farligt avfall

IndikatorSE.11.1.6

Total mängd insamlat farligt avfall

Senaste värdet: 345 ton2019
Senast uppdaterad: 2020-06-10