Energi

All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Inom fokusområdet "Energianvändning" visar nyckeltalen på positiva trender. Både den totala energianvändningen och energianvändningen per invånare minskar och målet för år 2020 uppfylldes år 2015. Men Malmös befolkningsökning bidrar i stor utsträckning till den positiva utvecklingen. Den totala energianvändningen har dock minskat med nästan 340 GWh på de senaste fyra åren.

Samtliga nyckeltal inom fokusområdet "Förnybara energikällor" visar på positiva trender. Dock har inte några större förändringar avseende den förnybara energin i Malmö skett de senaste tio åren. Andelen förnybar och återvunnen energi utgör drygt 34 procent av den totalt använda energin i Malmö år 2019. Målet till år 2030 är att till 100 procent försörja Malmö med förnybar och återvunnen energi.

Alla tre nyckeltal inom fokusområdet "Energi inom Malmö stad" visar på positiva trender. Kommunfastigheternas energianvändning minskar och den förnybara energin från kommunalt ägda anläggningar ökar. 98 procent förnybar energi har uppnåtts främst genom rätt sorts upphandling på både el och värmesidan. Framöver behöver resor och transporter ske med transportmedel som använder förnybara bränslen.

Huvudområde SE.3
Senast uppdaterad: 2021-11-15