Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Delområde SE.3.3

Energi inom Malmö stad

Energianvändningen i de kommunalt ägda fastigheterna sammanställs och redovisas här. Uppgifter på energiproduktionen från förnybara källor som Malmö stad äger, belägna både inom och utanför kommunen, redovisas också.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra
Senast uppdaterad: 2020-06-18