Energi

All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Samhällets användning av energi ger upphov till utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, vilket bidrar till förändringen av jordens klimat. För att minska utsläppen är en effektivare energianvändning i samhället viktig att åstadkomma. Den totala energianvändningen inom Malmös geografiska områden har inte förändrats mycket utan i stort sett legat kring 7 TWh per år alltsedan 1990-talet. Dock ses en minskning mellan år 2015 och 2018 på nästan 380 GWh. Däremot har energianvändningen per person minskat sedan år 2004 vilket delvis beror på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Energisystemet behöver också ställas om så att den energi som används kommer från förnybara källor och därigenom ger mindre fossila koldioxidutsläpp. Överskottsenergi från till exempel industriprocesser är också viktig att ta tillvara och föra in i energisystemet igen. Både förnybar och återvunnen energi har inom Malmös geografiska område legat på ungefär samma nivå de senaste nio åren.

Inom Malmö stad pågår arbete med både energieffektivisering inom det kommunala fastighetsbeståndet samt etablering av olika typer av anläggningar för förnybar energi. Energianvändningen i det kommunala fastighetsbeståndet har de senaste femton åren minskat med nästan en tredjedel. Inköpen av vindkraftsverk ökar den förnybara energin från de kommunala anläggningarna.

Huvudområde SE.3
Senast uppdaterad: 2021-11-15