Klimatanpassning

Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som pågår med klimatet. Här redovisas främst vattenrelaterade mått på tillståndet i Malmö.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Hårdgjord yta

IndikatorSE.1.3.1

Andel hårdgjord yta inom tätortsgränsen

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 55 %2015

Bräddningar

IndikatorSE.1.3.2

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 72743 m³2019

Kommunernas klimatanpassning

IndikatorSE.1.3.3

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 26 poäng2019
Senast uppdaterad: 2020-04-03
Huvudområden