Utsläpp av växthusgaser

Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Delområde SE.1.2
Senast uppdaterad: 2021-07-15